Ziajka Zbigniew Przedsiębiorstwo Drogowe ul. Chałupnicza 21 we Wrocławiu rozpoczęło swoją działalność pod koniec 1988r. Założycielem jest Zbigniew Ziajka, którego wieloletnie doświadczenie daje gwarancje, że realizowane inwestycje są na najwyższym poziomie.

Na przestrzeni 20-lat firma zrealizowała szereg inwestycji drogowych. Wiedza na temat budowania pozwola nam rozszerzać swoją działalność Firma posiada zaplecze techniczne w postaci :
- betoniarni

- warsztatów naprawczych
- magazynów
- pomieszczeń biurowych

    Zapewniamy terminowość oraz wysoką jakość wykonywanych robót przy wykorzystaniu najnowszych technologii i materiałów budowlanych dostępnych na rynku.


Posiadamy własne laboratorium do prowadzenia bieżącej kontroli jakości wykonywanych robót, mas bitumicznych i betonowych co pozwala utrzymać wysoki standard inwestycji.

    Realizujemy w systemie generalnego wykonawstwa, specjalistyczne i złożone zadania w pełnym zakresie branży budowlanej (sieci wod - kan, elektryczne, gazowe, telekomunikacyjne, obiekty mostowe, budynki warsztatowe i biurowe, hale magazynowe, obiekty sportowe, stacje paliw, budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne, obiekty przemysłowe - hale wraz infrastrukturą towarzyszącą, drogi i place, torowiska tramwajowe, roboty ziemne) poczynając od projektu technicznego, poprzez realizację aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie - zgodnie z życzeniem Inwestora. Jest to możliwe dzięki zatrudnieniu wysoko wykwalifikowanego zespołu pracowników inżynieryjnych i administracyjnych oraz pracowników fizycznych z wieloletnim doświadczeniem.

    Posiadamy rozbudowaną bazę sprzętową pozwalającą skutecznie prowadzić działalność na terenie całego kraju.

Obecnie zatrudniamy ogółem 180 pracowników, w tym : 10 osób kadry kierowniczej legitymującej się uprawnieniami budowlanymi.