Poniżej podajemy, niektóre ważniejsze, zrealizowane wcześniej inwestycje na rzecz Inwestorów Publicznych i Prywatnych:
 
   
• Fabryka czekolady CUDBERRY w Bielanach Wrocławskich, 
• Fabryka Tektury Falistej w Krępicach,
• Budowa Fabryki Frytek McCain w Chociwelu k/Strzelina, 

• Zakład Montażu Armatury Sanitarnej CLUDI w Opolu, 

• Zakład Produkcji Betonów "Kaczmarek" w Gajkowie,


• Budowa Stacji Obsługi SCANIA w Pietrzykowicach,


• Trasa N-II na odc.od ul.Jagiełły do ul.Dubois - przebudowa jezdni wschodniej ul.Jagiełły wraz z torowiskiem tramwajowym.


• Remont nawierzchni Rynku - pierzeja południowa - we Wrocławiu.


• Budowa drogi dojazdowej do DCHR-S we Wrocławiu przy ul.Karmelkowej.


• Modernizacja ul.Wieczystej we Wrocławiu.


• Budowa dróg i parkingów na terenie DCHR-S we Wrocławiu przy ul.Karmelkowej.


 • Budowa dróg i parkingów na terenie SELGROS w Długołęce i w Szczecinie.


 • Przebudową ciagu ulic Piaskowa - św.Katarzyny - św.Ducha - Kraińskiego - Purkyniego - Janickiego - Słowackiego we Wrocławiu.


• Budowa dróg i parkingów na terenie CH Carrefour w Szczecinie.


• Przebudowa Ronda w Szczecinie.


• Remont ul .Grabiszyńskiej na odcinku od ul. Zaporoskiej do nr 51.

 

• Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 359 na terenie miasta Lubania km 0+000 - 2+993 


• Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia na odc. od ul. Bystrzyckiej do ul. Szwajcarskiej


• Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z planowaną drogą wojewódzką Bielany - Łany - Długołęka - Rondo w km 6+185 z uzbrojeniem technicznym.


• Przebudowa ul.Sienkiewicza we Wrocławiu (od ul.Drobnera do ul.Świetokrzyskiej).


• przebudowa ul. Wyszyńskiego na odc. pomiędzy ul. Benedyktyńska i Sienkie-wicza we Wrocławiu wraz z e skrzyżowaniem z ul. Sienkiewicza.  


• Przebudowa zewn. układu komunikacyjnego w Chorzowie w ramach budowy CH "Carreofur" w Chorzowie


• Budowa placów parkingowych i dróg obsługujących w ramach Centrum Handlowego "Carrefour" w Kaliszu


• przebudowa ul. Sienkiewicza na odc. od ul. Sępa Szarzyńskiego do ul. Bujwida we Wrocławiu


• przełożenie magistrali wodociągowej O1000 w Rybniku budowa dróg dojazdo wych do centrum logistycznego "Prologis" w Chorzowie


• przebudowa ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu


• budowa odcinka Obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia pomiędzy ul.Grabiszyńską i Szwajcarską wraz z realizacją estakady nad linią kolejową Wrocław-Wałbrzych